PSICO-REFERENCIAL

PSICO REFERENCIAL

El Psicoreferencial Universal és una Psicoteràpia creada pel Terapeuta Luc Peroni. Aquesta Teràpia es basa en el treball directe amb el nostre cervell emocional (o inconscient) mitjançant una sèrie de protocols i la tècnica del tapping que ho fan possible.

Totes les persones comptem “de sèrie” amb un Referencial. Podem dir que aquest Referencial engloba tots els models equilibrats (per exemple models familiars, model patern, matern, femení, masculí, model de salut, lleis morals, etc.) i la lògica universal (matemàtiques de pensament universal). Produint una consciència universal, és a dir el sentiment del bé i del mal, comú a tots els éssers humans. En altres paraules, és com un manual que ens indica qui som realment i com “hem de funcionar”.

Des del començament de la nostra vida, a partir de la concepció d’ara endavant comencem a estar, marcats o condicionats per tot allò que envolta la nostra existència: pare, mare, germans, família, la criança, vivències traumàtiques o doloroses, etc., i els nostres models es tornen cada vegada més desequilibrats, ens allunyem o ens desconnectem d’aquest “referencial universal” i ens anem formant d’acord amb patrons inconscients deficients. Tot i això, el referencial universal seguirà intacte.

És possible reconnectar amb el psicoreferencial universal a través del cervell emocional, i que així el cervell emocional corregeixi les imatges traumàtiques o doloroses, reprocessant la informació i trobant la solució, donant lloc a un nou passat ia un nou personatge, és dir el que nosaltres realment som sense les càrregues o conflictes emocionals, propis o heretats, (ja que hi ha conflictes que es transmeten d’una generació a una altra) i així funcionar de forma diferent a la vida. Només el Cervell emocional (o inconscient) pot trobar la solució, ja que conté tota la informació sobre nosaltres: concepció, embaràs, naixement, infància, herència familiar, criança, traumes viscuts, … cosa que el Cervell Intel·ligent (conscient) no té. D’altra banda, el Cervell emocional es connecta al referencial universal mentre que la nostra ment conscient no.

Gràcies a aquesta teràpia es pot aconseguir estabilitat emocional i física, ja que el malestar físic també guarda relació directa amb el nostre estat emocional