Terapia Sistémica Familiar

TERÀPIA SISTÈMICA FAMILIAR

La Teràpia Familiar Sistèmica, és una teràpia que ens permet ampliar la mirada, observant no només la persona sinó també el sistema familiar del que prové, per a una major comprensió de la causa o origen del que la persona porta a consulta.

Sabies que conèixer els patrons familiars et pot ajudar a comprendre millor la teva pròpia vida? Els patrons familiars són:

  • La manera de relacionar-se entre els membres de la família.
  • Els enllaços damor i lleialtat que sestableixen.
  • Les creences que s’accepten o es rebutgen a la família.

Aquests patrons influeixen en el nostre funcionament a la vida i en moltes dinàmiques que ens resulten difícils de canviar o d’entendre. Per això, és important conèixer i respectar les 3 lleis de l’ordre familiar:

1. La Pertinença: Tot membre té dret a pertànyer a la família, sense importar-ne les característiques o circumstàncies.

2. La Jerarquia: Tot membre té lloc segons l’ordre d’arribada. Els pares són els primers i els grans, i els fills segueixen per ordre de naixement. Si algú ocupa el lloc d’un altre, es produeix un desordre que afecta l’equilibri familiar. És com si un planeta o una estrella canviés de posició a la galàxia: seria catastròfic.

3. L’equilibri entre donar i rebre: Tot membre ha de donar i rebre en proporció al seu lloc i el seu rol. Si algú dóna massa i rep poc o res, oa l’inrevés, es trenca l’harmonia familiar.

Aquestes lleis ens ajuden a entendre per què de vegades prenem camins o decisions que no ens fan sentir realitzats o feliços. Per exemple, potser algú es fa càrrec del negoci familiar per tradició o per lleialtat, sense plantejar-se si és el que realment vol.

T’has preguntat mai per què repeteixes certs patrons o pateixes sense raó aparent? La resposta pot estar al teu sistema familiar. I és que:

  • El que no es resol en una generació queda com una marca al sistema familiar.
  • Les generacions següents hereten de forma inconscient aquesta marca i busquen solucionar-la.
  • Aquesta cerca es pot manifestar en conductes o emocions que no entenem o que ens perjudiquen.

És com si algú trenqués una carretera a la nit i altres persones intentessin arreglar-la al matí, sense saber qui ho va fer ni per què. Així, podem estar carregant el dolor d’una guerra, la pèrdua d’un fill, la gana o qualsevol altra situació que van viure els nostres avantpassats.

Per alliberar-nos d’aquestes càrregues i viure de manera més plena, és important comprendre el nostre sistema familiar. Aquesta teràpia ens ofereix:

  • Una mirada renovada sobre la nostra història familiar.
  • Una comprensió més profunda i completa del nostre funcionament a la vida.
  • Una solució favorable per a nosaltres i per al nostre sistema familiar.