Terapia Infantil

TERÀPIA INFANTIL

Totes les teràpies que integro en sessió són igualment útils amb els nens. Simplement que l’abordatge és diferent, tenint en compte el seu desenvolupament, l’assumpte a tractar, el seu estat o situació actual i altres factors.

Els nens treballen molt ràpid en sessió i és gratificant veure els canvis que fan en poc temps. Ells no tenen prejudicis ni són tan racionals com ho solen ser els adults.

 


El format de la sessió és molt curós i es fan servir elements que permeten que el nen se senti segur i acompanyat.

 


Les sessions individuals sempre es faran en presència de l’adult que us acompanyi, vetllant sempre per la tranquil·litat i seguretat de l’infant.