DECLARACIÓ DE ACCESIBILITAT

Carolina Arroyo Miranda com a propietària de neo-esse.com s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic .

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://neo-esse.com:

Situació de compliment

Aquest lloc web és conforme amb el RD 1112/2018 a causa dels aspectes que es declaren a continuació:

Contingut no accessible

No aplica

Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

No aplica

Càrrega desproporcionada

No s’aplica.

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

Podrien existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 03 d’abril de 2023 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que a data actual es compleixen amb totalitat.

Aquesta declaració va ser preparada el 03 d’abril de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel webmaster Cristian Caballero Santos.

Observacions i dades de contacte
Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web
a través del formulari de contacte d’aquest lloc web o mitjançant el número de telèfon (+34) 658 111 832.

Podeu presentar:

Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
Sol·licitud d’informació accessible relativa a:
Continguts que estan exclosos de làmbit daplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix larticle 3, apartat 4
Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada
A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es faran a través del web (https://neo-esse.com/contacto), i seran rebudes i tractades per l’àrea de Sistemes de la Informació de neo-esse.

TÍTOLS:

 • Totes les pàgines estan amb el títol identificatiu, a més descriu la pàgina, és breu i únic.

ENCAPÇALATS:

 • Totes les capçaleres segueixen un ordre, marquen l’estructura del document
  Estan ben definits

IMATGES:

 • Totes les imatges tenen text alternatiu
 • Tots els textos són funcionals i estan escrits segons el context

CONTRAST DE COLOR:

 • S’han fet servir colors amb contrastos de 4.54.1 en blanc sobre verd i 21:1 en negre sobre blanc.
 • verd: #358279
 • negre: #000
 • blanc: #fff

REESCALAR TEXT

 • Tot el text augmenta
 • No desapareix
 • No se superposa
 • Botons, camps, controls són visibles i usables
 • No apareix scroll horitzontal

ACCÉS PER TECLAT I FOCUS VISIBLE

 • Podem arribar a tots els elements per teclat
 • No hi ha trampes de teclat
 • Que l’ordre del focus segueix l’ordre de lectura

FORMULARIS

 • Bé etiquetatge
 • Navegable per teclat
 • Instruccions clares
 • Gestió dels errors
 • Ajuda a l’usuari

CONTINGUT EN MOVIMENT:

 • Moviments, centelleigs, parpelleigs, etc… no existeixen
 • No hi ha més moviments

ALTERNATIVES AL MULTIMÈDIA

 • No hi ha alternatives en àudio o vídeo.

COMPROVAR L’ESTRUCTURA

 • La informació té sentit
 • L’ordre dels blocs és adequat
 • Aquest portal està dissenyat per poder canviar la mida del text i el color, així com el fons de la pàgina mitjançant les opcions de configuració estàndard dels navegadors.

Si voleu canviar la mida de lletra del text als principals navegadors gràfics utilitzeu els menús següents:

 • Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > Mida del text
 • Opera: Veure > Zoom
 • Safari: Veure > Fer el text més gran
 • Chrome: Controla la pàgina actual > Mida del text

Per modificar la mida de tot a la pàgina:

 • Ctrl + + per augmentar-ho
 • Ctrl + – per disminuir-ho
 • Ctrl + 0 restaura la mida original del text

Si el que voleu és anul·lar el full d’estils o modificar el color del text, podeu consultar la pàgina How to Change Text Size o Colors de la WAI, que es pot llegir traduït a l’espanyol a Com canviar la mida del text o colors?

Este portal está diseñado para poder cambiar el tamaño del texto y el color, así como el fondo de la página mediante las opciones de configuración estándar de los navegadores.

Si desea cambiar el tamaño de letra del texto en los principales navegadores gráficos utilice los siguientes menús:

 • Internet Explorer, Mozilla y Firefox: Ver > Tamaño del texto
 • Opera: Ver > Zoom
 • Safari: Ver > Hacer el texto más grande
 • Chrome: Controla la página actual > Tamaño del texto
 • Para modificar el tamaño de todo en la página:
  • Ctrl + + para aumentarlo
  • Ctrl + – para disminuirlo
  • Ctrl + 0 restaura el tamaño original del texto
  • Si lo que quiere es anular la hoja de estilos o modificar el color del texto, puede consultar la página How to Change Text Size or Colors de la WAI, que se puede leer traducida al español en ¿Cómo cambiar el tamaño del texto o colores?